Stavba s PORFIXom

NA STAVBU DOMU A JEHO REKONŠTRUKCIU

                                                           ..........KOMPLEXNÝ STAVEBNÝ SYSTÉM PORFIX

 

PORFIX je komplexný stavebný systém, ktorý zahŕňa tvárnice v štyroch pevnostno-objemových triedach, priečkovky, U-profily, nosné a nenosné preklady, stropný systém a lepidlo. Variabilná skladba týchto prvkov sa dokáže prispô sobiť aj tým najneobvyklejším požiadavkám a konštrukčným detailom. Stačí váš nápad a všetko ostatné ide rýchlo a ľahko. Ak pri stavbe využijete ucelený systém PORFIX, zabránite vzniku problémov, ktoré sa objavujú pri kombinácii rôznych materiálov. PORFIX predstavuje vyvážený produkt za rozumnú cenu, ktorý vyhovuje celému radu vašich roz hodovacích kritérií. Od výpočtu materiálu zadarmo až po Váš vysnívaný domov.

 

Výhody materiálu PORFIX

Kvalina - Stabilná kvalita je dôležitým kritériom pri výbere stavebného materiálu. Má vplyv na rýchlosť výstavby ako aj na vlast-nosti stavby počas jej užívania. Preto sme vytvorili produkt s vyváženými vlastnosťami za rozumnú cenu. Spoločnosť PORFIX - pórobetón, a.s. vyrába všetky výrobky v zhode s európskymi normami. Vieme, že jediný spôsob, ako si udržať dôveru klientov, je vysoká kvalita výrobkov a služieb. Aj preto PORFIX zaviedol integrovaný systém mana žérstva kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce. Kvalifikácia nášho personálu je certifikovaná prísluš nou akreditovanou organizáciou. Certifikáty systémov podľa ISO noriem potvrdzujú správnosť našej cesty a sú jedným z dôvodov rastu kvality, vývoja, výroby a predaja výrobkov značky PORFIX pre našich partnerov a klientov.

 

Rýchlosť - Rýchlosť výstavby je kľúčovým kritériom pri výbere stavebného materiálu. Známe „čas sú peniaze“ platí v stavebníctve dvojnásobne. Rozmerový modul tvárnic PORFIX 500 x 250 mm (dĺžka x výška), resp. 500 x 500 mm MAXI priečkoviek a ich presnosť umožňujú stavať veľmi jednoducho a rýchlo. Dvaja šikovní murári s dvomi pomocníkmi vymurujú hrubú stavbu jednopodlažného rodinného domu za dva dni. Na lepenie tvárnic PORFIX je potrebné iba minimálne množstvo spojovacieho materiálu. Obvodové murivo z prvkov vo vyhotovení s perodrážkou a kapsou nevyžaduje vo zvislých špárach žiadne lepidlo. Rovnako rýchlo sa dajú zrealizovať všetky rozvody - stačí na to obyčajný ručný drážkovač.

 

Tepelnoizolačné vlastnosti - Tvárnice PORFIX PREMIUM (P2-400) sa vyznačujú výnimočnou kombináciou tepelnoizolačných a konštrukčných vlast-ností. Pri nízkych vstupných nákladoch staviate rýchlejšie a stavbu nepotrebujete dodatočne zatepľovať. Následne výrazne ušetríte na nákladoch na vykurovanie či chladenie. Stenu vymurovanú z tvárnic PORFIX PREMIUM šírky 375 mm (R = 4,41 m2K/W, U = 0,218 W/m2K) je potrebné podľa najnovších noriem zatepľovať hrúbkou izolácie minimálne 30 mm (z hygienického hľadiska je odporúčaná minimálna hrúbka klasickej tepelnej izolácie 70 - 80 mm). Tvárnice PORFIX PREMIUM šírky 500 mm (R = 5,88 m2.K/W, U = 0,165 W/m2K) nie je potrebné zatepľovať a sú vhodné i na výstavbu nízkoenergetických domov. Rovnomernosť pórovitej štruktúry zabezpečuje zhodné fyzikálne vlastnosti vo všetkých smeroch materiálom. Tvárnice sú na dotyk pocitovo teplé a vo vykurovanom interiéri vytvárajú teplotou stien pocit prí jemnej pohody. V lete materiál PORFIX zabezpečuje svojimi tepelnoizolačnými vlastnosťami ochranu pred vonkajším sálavým teplom. Pri stále rastúcich cenách energií sú nízke tepelné straty a úspory nákladov na klimatizáciu dôležitým ekonomickým, ale i ekologickým faktorom prevádzky budov.

 

Ľahká opracovateľnosť - Ľahká opracovateľnosť tvárnic PORFIX má vplyv na rýchlosť výstavby a spotrebu materiálu. PORFIX sa jednoducho píli, brúsi, frézuje či vŕta. Akýkoľvek detail s ním hravo zvládnete. Navyše pri opracovaní nevzniká takmer žiaden odpad, čo prináša výraznú úsporu materiálu. Veľkou výhodou je rýchla príprava rozvodov v stenách a aj na stro pe. Stropný systém PORFIX má ako jediný na trhu pórobetónovú vrstvu aj na spodnej strane stropných nosníkov (okrem plochy, ktorou sa nosníky ukladajú na murivo), čo umožňuje jednoduché vytváranie drážok pre elektroin štaláciu aj na strope.

 

Presnosť - Presnosť stavebných dielcov má významný vplyv na rýchlosť a kvalitu výstavby. Preto neustále venujeme vysokú pozornosť našim programom kontroly kvality. Stavebný systém PORFIX sa vyznačuje vysokou presnosťou v rámci prísnych rozmerových tolerancií. Maximálna odchýlka pri dĺžke 500 mm je ± 2,5 mm, pri výške 250 a 500mm ± 2,0 mm. Pri šírkových rozmeroch 50, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 375 a 500 mm je maximálna odchýlka ± 2,0 mm.

 

Zvukovoizolačné vlastnosti - Stavebný systém PORFIX vytvára účinnú bariéru proti hluku celého spektra vlnových dĺžok. Steny postavené z PORFIXu poskytnú užívateľský komfort nielen pri bežnej prevádzke bytu či kancelárie, ale aj špecializovaných pracovísk. Štruktúra pórobetónu zabezpečuje dobrú izoláciu zvukov aj v rušných centrách miest. Zvýšené požiadavky na do konalú zvukovú izoláciu sa dajú riešiť v odporúčaných kombináciách sendvičových stien PORFIX. Tieto konštrukčné systémy s vysokou zvukovou nepriezvučnosťou odizolujú aj priestory hlučných dielní a učební, čím vytvoria priestor pre vaše súkromie.

 

Požiarna odolnosť - Požiarna odolnosť je dôležitým kritériom pri výbere stavebného materiálu. Ochrana života a majetku je našou prio- ritou. Pórobetón PORFIX je anorganický minerálny materiál, ktorý neobsahuje žiadne horľavé zložky. Výrobky PORFIX sú vhodné na zhotovenie protipožiarnych stien. V zmysle platných noriem EÚ je pri materiáli PORFIX reakcia na oheň deklarovaná triedou A1 a pórobetónový materiál je zaradený do kategórie nehorľavých ma-teriálov. Priečkovky hrúbky 100 mm a viac sú podľa výsledkov skúšok požiarnej odolnosti zaradené do triedy EI 180 (požiarna odolnosť 180 minút) a tvárnice hrúbky 250 mm a viac sú zaradené do triedy REI-M 240 (požiar-na odolnosť 240 minút). Tieto vynikajúce vlastnosti ho predurčujú na časti objektov so zvýšenou požiarnou odol- nosťou (napr. únikové cesty, oddelenie požiarnych úsekov a ochrana konštrukcií s nízkou požiarnou odolnosťou). Jeho prednosti sa často využívajú v kombinácii s inými konštrukčnými systémami, ako napríklad oceľové haly.

Finančná úspora - Finančná úspora je dôležitým kritériom pri výbere stavebného materiálu. Vďaka PORFIXu ušetríte viackrát. Pri nákupe materiálu PORFIX vďaka jeho priaznivej cene, výpočte na mieru a takmer bezodpadovému spracovaniu, počas výstavby vďaka službe založenie stavby, rýchlosti murovania a ľahkej opracovateľnosti, a napokon ušetríte aj počas užívania stavby vďaka nízkym nákladom na vykurovanie.

 

Vyskúšajte bezplatnú kalkuláciu spotreby materiálu pre Vašu stavbu a kontaktujte nás na obchod@grigel.sk

 

Stavebniny Grigeľ s.r.o.
S NAMI POSTAVÍTE TAKMER VŠETKO
 

Máte záujem o tento produkt?

Ak máte záujem o tento produkt alebo máte nejaké otázky, môžete nás kontaktovať krátkou správou.

Stavba s PORFIXom Vaše údaje: Vaša správa alebo otázka:
  Súhlasím so spracovaním osobných údajov
  Prepíšte overovací kód: 9517:

5 dôvodov prečo nakúpiť u nás...

1GARANCIA skvelej ceny 4odborné poradenstvo ZDARMA
2Komplexné dodávky materiálu pre stavbu 5množstvo spokojných zákazníkov
3Doprava tovaru na miesto realizácie stavby
Presvedčte sa! Nechajte si vypracovať cenovú ponuku >

Aktuálne akcie

Stavba s PORFIXom

RÝCHLO, PRESNE, JEDNODUCHO